Štampa

Švedska planira koristiti samo čiste izvore energije

on .

Čini se da je napuštanje fosilnih goriva kao izvora energije postalo trend u manjim evropskim državama koje se sve više orijentišu ka upotrebi obnovljivih izvora kao što su sunce, vjetar i voda. Ovakva praksa razvijenih zemalja iako predstavlja revoluciju, uprkos nedavnim pomacima koje su učinile SAD i Kina, globalno ne daje veće rezultate u pogledu smanjenja uticaja klimatskih promjena.

Ranije, ove godine, Kostarika je uspjela da nacionalnu energetsku potražnju zadovolji koristeći obnovljive izvore, čak 75 dana zaredom. Potom se i savezna američka država Havaji zakonom obavezala da će do 2045. godine, čitavo ostrvo koristiti struju dobijenu iz obnovljivih izvora. Danska, je tokom nevjerovatno vjetrovitog dana u julu ove godine, generisala 140% nacionalne potražnje za električnom energijom isključivo dobijenom iz vjetroelektrana. Pozitivne rezultate takođe su ostvarile Njemačka, Norveška i Švedska.

Švedska je, prošlog mjeseca, iznenadila javnost najavom da će obezbijediti dodatnih 546 miliona dolara za ulaganje u obnovljive energije i borbu sa klimatskim promjenama, počevši sa državnim budžetom za 2016. godinu. Krajnji cilj je ocijenjen ambicioznim ali istovremeno i časnim. Šveđani su na taj način jasno stavili do znanja žele postati prva država u svijetu koja je u potpunosti napustila fosilna goriva kao izvor dobijanja električne energije. Naročito su iznenadili odlukom da ulažu u solarnu energiju što je dovelo do uvećanja budžeta 8 puta više u odnosu na prosijek.

Iako nisu postavljeni precizni rokovi za potpun prelazak na obnovljive izvore, vlada Švedske je najavila da će glavni grad Stokholm do 2050. godine biti snabdijevan isključivo čistom energijom.

Ova najava nije mogala stići u bolje vrijeme: kada je planirana Konferencija o klimatskim projmenama Ujedninjenih nacija, koja će se ove godine održati u Parizu krajem novembra. Inicijative u oblasti klimatskih promjena Švedske i Danske će zasigurno uticati na manje zainteresovane učesnike konferencije da počnu sa prilagođavanjem energetskih mreža iz svojih zemalja.

Pored ovoga, Švedska zatvara i svoje nuklearne elektrane, iako je takav potez uzrok zastarjelosti same infrastrukture. Ipak, ne planiraju se zamjene, jer je Vlada spremna koristiti isključivo obnovljive izvore energije. Treba istaći da su nuklearne elektrane često izjednačene sa energanama na fosilna goriva te da se smatraju jednako štetnim po životnu sredinu. Međutim, u pogledu klimatskih promjena, nuklearne elektrane imaju zanemarljivu emisiju ugljen-dioksida koji je više u skladu sa obnovljivim izvorima energije.

Vlade često zatvaraju nuklearne elektrane usljed političkog pritiska, što je bio slučaj sa Njemačkom koja se nedavno odlučila na takav potez. U ovom konkretnom slučaju, kriza sa Fukušimom u Japanu – uzrokovana elementarnom nepogodom - navela je njemačku vladu da postepeno ukine sve svoje nuklearne elektrane do 2022. godine, iako za nju nisu karakteristične pojave opasnih cunamija ili zemljotresa.

Uprkos izbjegavanju nuklearne energije, Švedska je na putu da postane nacija potrošača energije isključivo dobijene iz obnovljivih, održivih izvora i to samo do polovine 21 vijeka. Dvije trećine električne energije u zemlji se generišu iz ne-fosilnih energenata već, uglavnom kroz hidroelektrane i nuklearne energane. Biće interesantno posmatrati transfer sa nuklearnih postrojenja na elektrane sa obnovljivim izvorima energije koji će otežati ili pospiješiti zacrtanu putanju da postanu prva zemlja koja ne koristi prljavu energiju.

Ovaj tekst je finansiran donacijom Evropske komisije kroz projekat ENTAR, i ne odražava nužno stavove Evropske komisije niti ostalih korisnika ETNAR projekta.

banervolonter