Print

Neadekvatno postavljene vjetroelektrane mogu imati uticaja na smrtnost grabljivica

on .

Istraživanja sprovedena na Tarifi u južnom dijelu Španije, otkrivaju da manji broj neadekvatno postavljenih odnosno pozicioniranih vjetroelektrana utiču na smrtnost grabljivica. Do sada je na Tarifi, koja gleda na Gibraltar, izgrađeno 799 vjetroelektrana. Kako je sama regija karakteristična po liticama tako i nije čudo što upravo tu gnijezdi veliki broj grabljivica uključujući: bjeloglavog supa (Gyps fulvus), bijelu kanju (Neophron percnopterus), planinskog orla (Aquila fasciata), zmijara (Circaetus gallicus), vjetrušku (Falco tinnunculus) i sivog sokola (Falco peregrinus). Pored toga, tjesnac Gibraltara ptice koriste kao migratornu rutu između Evrope i Afrike, te hiljade ptica prolaze kroz ovo područje svake godine.

Procjenjeno je da je, od 2002. godine, u ovom regionu na samo od dvije lokacije nastrada u prosjeku 57 bjeloglavih supova i 67 vjetruški godišnje. Većina jedinki nastradala je od malog broja turbina. Izračunata stopa smrtnosti u prosjeku iznosi 1,33 ptice po turbini godišnje, što je najviša stopa smrtnosti ikada zabilježena (Barrios i Rodrigez 2007, de Lucas et al., 2012). Ove stope smrtnosti najveći uticaj imaju na populaciju grabljivica obzirom da ih karakteriše niska stopa reproduktivnosti, duži životni vijek u odnosu na druge vrste ptica i niska stopa smrtnosti prirodnim putem. Povećanje stope mortaliteta može da poremeti dinamiku populacije i na kraju do regionalnog opadanja brojnosti populacije.

Neophron percnopterus

Bijela kanja

Druge studije u Španiji su takođe došle do istog zaključka: da planirani vjetroparkovi imaju značajan uticaj na brojnost populacije i povećanu stopu smrtnosti bjeloglavog supa i bijele kanje (Carrete et al., 2009, Martinez-Abrain 2012 i dr.).

Ovaj tekst je finansiran donacijom Evropske komisije kroz projekat ENTAR, i ne odražava nužno stavove Evropske komisije niti ostalih korisnika ETNAR projekta.

banervolonter