Print

Isključivanje vjetroelektrana tokom vrhunca migracije može pomoći u zaštiti ptica selica i grabljivica

on .

Monitoring nakon izgradnje vjetroelektrana služio je za kreiranje modela smanjenja štetnih posljedica tzv. "gašenja na zahtjev" kako bi se smanjila stopa smrtnosti populacije bjeloglavog supa u vjetroparku u Tarifi (Španija). Akcija je imala pozitivan efekat, smanjenje smrtnosti za pola, uz minimalan uticaj na ukupnu proizvodnju energije.

Istraživanja su pokazala da akcija ublažavanja negativnih posljedica tzv. "gašenje na zahtjev" može smanjiti smrtnost bjeloglavog sup (Gyps fulvus) kod sudara sa turbina (de Lucas et al. 2012). "Gašenje na zahtjev" je praksa kojom odabrane turbine su rotacijom bivaju zaustavljene u određenim određenim vremenskim intervalima, na primjer u toku migracija ili drugih perioda visoke aktivnosti.

Bjeloglavi sup

Bjeloglavi sup na ostvu Cres, Hrvatska

Oblast istraživanja imala je oko 300 parova lešinara i okružena je drugim gnijezdećim kolonijama. Svake godine, između oktobra i novembra, selice lešinari iz Španije i sjeverne Evrope se okupljaju na Tarifi prije prelaska Gibraltara u Afriku. Maksimalan broj od 1.800 ptica dnevno je prisutan tokom vrhunca migracije.

Veliki broj vjetroelektrana u ovoj regiji predstavljaju znatan rizik za lešinare koji stradaju u direktnoj koliziji sa lopaticama turbina, kao i raseljavanje i kreiranje efekta barijera. Proces praćenja nakon izgradnja vjetroelektrana identifikovao je selektivno zaustavljanje određenih turbina kao najdelotvorniju mjera ublažavanja negativnih posljedica. Tokom istraživanja, ustanovljeno je da se trupovi bjeloglavih supova neravnomjerno raspoređeni. Ova informacija se sada koristi prilikom selektivnog gašenja pojedinih turbina kada se lešinari primjete u njihovoj blizini.

U toku je redovan nadzor kako bi se identifikovali momenti za gašenja rotacija. Ako lešinar leti na putanji koja će potencijalno dovesti do sudara sa lopaticama turbina, ili kada se grupa lešinara u letu primjeti u blizini vetrenjača, osoba koja vrši monitoring obavještava kontrolera rada turbine koji gasi konkretnu turbinu u maksimalnom roku od tri minuta. Kroz selektivno zaustavljanje određenih turbina visokog rizika, stopa smrtnosti beloglavog supa je smanjen za 50%.

Smanjenje procenta smrtnosti lešinara ostvaren je sa padom u proizvodnji energije od samo 0,7%. Između 2008. i 2009. godine, ukupno 4.408 turbina je zaustavljeno, sa prosjekom od 18 zaustavljanja po turbini. U prosjeku, turbine se svake godine zaustavljaju na 6h i 20min, pauzom od 22 minuta u radu.

Ova studija pokazuje da je "gašenje na zahtjev" malog broja turbina visokog rizika, imalo pozitivan uticaj na smanjenje broja sudara ptica i turbina, uz neznatan uticaj na ukupnu proizvodnju energije.

Ovaj tekst je finansiran donacijom Evropske komisije kroz projekat ENTAR, i ne odražava nužno stavove Evropske komisije niti ostalih korisnika ETNAR projekta.