Print

Kontroverzna vjetroelektrana Altamont Pass pred gašenjem

on .

Vjetropark Altamont Pass, krivac za smrt veikog broja grabljivica, je konačno pred gašenjem. Saopštenje koje je kompanija objavila 23. oktobra, pozdravile su organizacije koje se bave zaštitom prirode, a koje su se godinama borile za opstanak surih orlova i ostalih grabljivica koje su stradale u koliziji sa turbinama najvećeg vjetroparka na svijetu.

Kompanija Altamont Winds u svom obrazloženju za obustavljanje rada vjetroparka, naglasila je uticaj rada, ove sada već zastarjele infrastrukture, na ornitofaunu područja iako je još ranije kompanija dobila rješenje za produženje rada do 2018. godine. Gašenje jednog od 4 vjetroparka u okviru Altamont Pass korporacije, koje su izgrađene osamdesetih godina prošlog vijeka, rezultiralo je zaustavljanjem rada preko 3 hiljade turbina.

Posljednja istraživanja ukazala su na podatak od 4500 nastradalih grabljivica godišnje, dok su neki biolozi spekulisali da se ipak radi o znatno većoj brojci od nekih 10 hiljada smrtnih slučajeva.

Uprava vjetroparka do sada nije htjela priznati negativne uticaje svojih turbina po grabljivice iako je broj nastradalih surih orlova posato zabrinjavajući obzirom da je riječ o zaštićenoj vrsti.

Tokom 2004. godine grupa organizacija koje se bave zaštitom prirode, zahtijevale su od nadležnih organa, izradu novih procjena uticaja na životnu sredinu kao uslov izdavanja dozvole o produžetku rada kontroverznih vjetroelektrana.

Najveći promblem javio se prilikom realizacije operacije "repower", koja je podrazumjevala zamjenu starih turbina sa novim i snažnijim. Ova strategija ubažavanja negativnih mjera dovela je do smanjenja smrtnosti grabljivica od 35% u periodu između 2006. i 2010. godine.

Gašenje vjetroparka pored civilnog sektora pozdravila je i direktorica U.S. Fish and Wildlife, Judy Holzworth: "Mi nismo protiv vjetroenergije; mi samo želimo osigurati zaštitu prirode".

Ovaj tekst je finansiran donacijom Evropske komisije kroz projekat ENTAR, i ne odražava nužno stavove Evropske komisije niti ostalih korisnika ETNAR projekta.