Print

Kako su vjetroelektrane pomogle rehabilitaciju ugroženih staništa

on .

BirdLife izvještaj, koji je predat sekterarijatu Bernske konvencije „Vjetroelektrane i ptice: Ažurirana analiza efekata vjetroelektrana na ptice, i najbolje praktične smjernice o integralnom planiranju i procjeni uticaja", pokazao je nove metode smanjenja negativnih uticaja vjetroelektrana, zasnovane na naučnim istraživanjima. Ovaj izvještaj predstavlja ažuriranu verziju dokumenta iz 2003. godine koji je do sada korišćen kao smjernica u projektovanju energetskih projekata zasnovanih na vjetru.

Print

Kontroverzna vjetroelektrana Altamont Pass pred gašenjem

on .

Vjetropark Altamont Pass, krivac za smrt veikog broja grabljivica, je konačno pred gašenjem. Saopštenje koje je kompanija objavila 23. oktobra, pozdravile su organizacije koje se bave zaštitom prirode, a koje su se godinama borile za opstanak surih orlova i ostalih grabljivica koje su stradale u koliziji sa turbinama najvećeg vjetroparka na svijetu.

Print

Dizajn i pozicioniranje vjetroelektrana može smanjiti rizik od sudara sa grabljivicama

on .

Procjena uticaja na životnu sredinu, koja je uključivala ornitološki procjenu, uticala je na dizajn i pozicioniranje vjetroparka u Vajomingu, USA. Ornitološka procjena je otkrila kako ptice grabljivice koriste predloženu lokaciju. Upravo je ta informacija omogućila precizno postavljanje i orijentaciju turbine (mikro-lociranje) i tako pomogla smanjiti rizik od sudara propela sa autohtonim vrstama grabljivica.

banervolonter