Print

Kontroverzna vjetroelektrana Altamont Pass pred gašenjem

on .

Vjetropark Altamont Pass, krivac za smrt veikog broja grabljivica, je konačno pred gašenjem. Saopštenje koje je kompanija objavila 23. oktobra, pozdravile su organizacije koje se bave zaštitom prirode, a koje su se godinama borile za opstanak surih orlova i ostalih grabljivica koje su stradale u koliziji sa turbinama najvećeg vjetroparka na svijetu.

Print

Dizajn i pozicioniranje vjetroelektrana može smanjiti rizik od sudara sa grabljivicama

on .

Procjena uticaja na životnu sredinu, koja je uključivala ornitološki procjenu, uticala je na dizajn i pozicioniranje vjetroparka u Vajomingu, USA. Ornitološka procjena je otkrila kako ptice grabljivice koriste predloženu lokaciju. Upravo je ta informacija omogućila precizno postavljanje i orijentaciju turbine (mikro-lociranje) i tako pomogla smanjiti rizik od sudara propela sa autohtonim vrstama grabljivica.

Print

Offshore vjetroelektrane utiču na morske i migratorne vrste ptica

on .

Sa rastućim brojem offshore vjetroelektrana u evropskim vodama, od ključnog je značaja uzeti u obzir uticaje koje one mogu imati na cjelokupan živi svijet. Tu prije svega treba voditi računa o pticama koje su ugrožene što zbog sudara sa propelama, tako i zbog stvaranja efekta barijere ali i gubitka staništa.

banervolonter