Print

Offshore vjetroelektrane utiču na morske i migratorne vrste ptica

on .

Sa rastućim brojem offshore vjetroelektrana u evropskim vodama, od ključnog je značaja uzeti u obzir uticaje koje one mogu imati na cjelokupan živi svijet. Tu prije svega treba voditi računa o pticama koje su ugrožene što zbog sudara sa propelama, tako i zbog stvaranja efekta barijere ali i gubitka staništa.

Print

Neadekvatno postavljene vjetroelektrane mogu imati uticaja na smrtnost grabljivica

on .

Istraživanja sprovedena na Tarifi u južnom dijelu Španije, otkrivaju da manji broj neadekvatno postavljenih odnosno pozicioniranih vjetroelektrana utiču na smrtnost grabljivica. Do sada je na Tarifi, koja gleda na Gibraltar, izgrađeno 799 vjetroelektrana. Kako je sama regija karakteristična po liticama tako i nije čudo što upravo tu gnijezdi veliki broj grabljivica uključujući: bjeloglavog supa (Gyps fulvus), bijelu kanju (Neophron percnopterus), planinskog orla (Aquila fasciata), zmijara (Circaetus gallicus), vjetrušku (Falco tinnunculus) i sivog sokola (Falco peregrinus). Pored toga, tjesnac Gibraltara ptice koriste kao migratornu rutu između Evrope i Afrike, te hiljade ptica prolaze kroz ovo područje svake godine.

Print

Revolucionarna vjetroelektrana za domaćinstva

on .

Protekle, 2014. godine u Holandiji predstavljena je vjetroelektrana čija turbina ne stvara buku i proizvodi više struje. Kompanija za istraživanja i razvoj The Archimedes predstavila je novu revolucionarnu generaciju vjetroelektrana za kućnu upotrebu, koje će stvarati puno više struje od sadašnjih vjetroturbina. Liam F1 je urbana vjetroelektrana svrdlastog oblika i uz to je vrlo tiha. Upravo je buka koju su stvarali propeleri dosadašnjih vjetroelektrana bila razlog što taj obnovljivi izvor energije nije bio prihvatljiv za domaćinstva. Ova vjetroturbina stvara prosječno 1.500 kilovatsati energije uz brzinu vjetra od pet metara u sekundi, što odgovara otprilike polovini potreba za strujom prosječnog domaćinstva. U kombinaciji sa solarnim krovom domaćinstvo bi moglo pokriti sve svoje energetske potrebe. Kako je interes za ugradnjom ove mini vjetroturbine postao značajan kompanija je počela razvijati i male turbine za brodove i za napajanje rasvjetnih stubova.

Print

Trinity – novi izum u svijetu vjetrenjača

on .

Na tržištu se iz dana u dan pojavljuju nove tehnologije, čiji je cilj obezbjeđivanje električne energije na ekološki prihvatljiv način. Takvi izumi se prvenstveno oslanjaju na obnovljive izvore energije poput sunca, vode i vjetra. I dok je snaga vode pitanje koje zahtijeva velike investicije pritom, mijenjajući čitava staništa i ugrožavajući biodiverzitet područja dotle energija sunca i vjetra generalno ne uzrokuju velike štete osim kada su projekti izvedeni suprotno načelima zaštite prirode. Prednost vjetra nad suncem zavisi od klimatskih uslova svake zemlje. Crna Gora ima sreću da broj sunčanih dana premašuje polovinu godine ali postoje i one zemlje koje se ne mogu uvjek osloniti na sunce (kontinentalna Evropa). Svakako pretpostavka je da se uvjek može računati na blag povjetarac.

Print

Švedska planira koristiti samo čiste izvore energije

on .

Čini se da je napuštanje fosilnih goriva kao izvora energije postalo trend u manjim evropskim državama koje se sve više orijentišu ka upotrebi obnovljivih izvora kao što su sunce, vjetar i voda. Ovakva praksa razvijenih zemalja iako predstavlja revoluciju, uprkos nedavnim pomacima koje su učinile SAD i Kina, globalno ne daje veće rezultate u pogledu smanjenja uticaja klimatskih promjena.

banervolonter