Print

Obustavljeno pošumljavanje Sinjajevine

on .

Ministarstvo odbrane će obustaviti aktivnost daljeg pošumljavanja na području Sinjajevine, dok je Ministarstvo održivog razvoja i turizma ponudilo pomoć za zajedničke aktivnosti, koje će doprinijeti zaštiti postojećeg ekosistema pašnjaka i livada na ovom području.

Ova odluka je uslijedila nakon što je CZIP uputio dopis Ministarstvu održivog razvoja i turizma da još jednom razmotri opravdanost akcije pošumljavanja na Sinjajevini.

Na osnovu Zakona o zaštiti prirode, sve djelatnosti, radnje i aktivnosti u prirodi planiraju se na način da se izbjegne ili na najmanju mjeru svede ugrožavanje i oštećenje prirode. S tim u vezi, Ministarstvo održivog razvoja je kazalo da je preduzelo korake kako bi se zaustavilo dalje pošumljavanje ovog područja, što je potvrđeno i od strane Ministarstva odbrane.

Ministarstvo odbrane je 26. novembara 2019. godine na Sinjajevini organizovalo akciju pošumljavanja 3.000 sadnica smrče i bora na lokaciji Savina voda - gdje je planirano i formiranja vježbovno-strelišnog poligona. Krajem decembra samo uputili nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, Inicijativu za preduzimanje potrebnih mjera kako bi se spriječilo realizovanje plana o sadnji ukupno 100.000 sadnica na predmetnoj lokaciji.

Akcija koja je organizovna u saradnji sa Upravom za šume nije bila predviđena planom pošumljavanja niti je opravdana sa ekološkog aspekta. Pošumljavanje je potrebno sprovoditi na prioritetnim lokacijama poput onih koje su opožarene ili devastirane prekomjernom sječom.

Odgovor MORT-a možete pogledati OVDJE.

Sinjavina2

banervolonter