Štampa

Upravni odbor

on .

Upravni odbor, izvršni organ CZIP-a, stara se o sprovođenju ciljeva Organizacije, utvrđenih Statutom.

Upravni odbor čini Predsjednik Upravnog odbora i šest članova:

  • Darko Saveljić, osnivač CZIP-a i ornitolog
  • Branko Anđić, biolog
  • Aleksandar Perović, biolog
  • Valentina Šćekić, lingvista
  • Jelena Delić, pravnica
  • Jana Iković, pravnica
  • Damira Kalač, novinarka