Štampa

Misija i vizija

on .

Misija CZIP-a je zaštita ptica i ostalih biljnih i životinjskih vrsta, njihovih staništa, monitoring biodiverziteta Crne Gore, edukacija građana, popularizacija naučnih istraživanja, kao i saradnja sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave zaštitom prirode.

Ciljevi organizacije su:

 

- da pokreće, podstiče i pomaže naučno i stručno istraživanje ornitofaune i ostalih biodverzitetskih grupa na području Crne Gore;

 

- da promoviše i prezentuje domaćoj i stranoj javnosti bogatstvo i raznolikost biodiverziteta;

 

- da edukuje i razvija svijest ljudi o poznavanju ptica i ostalih pripadnika biodiverziteta;

 

- da ukazuje na potrebe i način zaštite ptica i njihovih staništa, kao i drugih pripadnika biodiverziteta.

Vizija Centra je harmonija u odnosu između ljudi i prirode i ekonomski razvoj baziran na principima održivog korišćenja resursa.