Štampa

IBA

on .

Na svijetu živi 10.426 vrsta ptica. Među njima je više od 1.100 vrsta ugroženo. U zadnjih 200 godina, usljed čovjekovog djelovanja već je izumrlo 74 vrste, dok mnogobrojnim vrstama prijeti istrjebljenje. Od 533 vrste ptica, koliko ih je do sada registrovano u Evropi, čak 226 vrsta ili 43% nema svijetlu budućnost. Među njima je 35 vrsta koje su globalno ugrožene i kojima prijeti nestajanje.

U Crnoj Gori je registrovano oko 348  vrste od čega više od 40% nema zadovoljavajući status. 297 vrsta je trajno zaštićeno 2006. godine. Razloga za zabrinutost je više nego dovoljno. Mnogim ugroženim vrstama omogućavamo opstanak očuvanjem njihovih staništa. To je i najbolji način njihove zaštite.

BirdLife International nastoji očuvati ptičja staništa primjenom svjetskog programa za zaštitu nazvanog Međunarodno značajna područja za boravak ptica ili popularnije IBA (Important Bird Areas), u koji je uključena i Crna Gora.

Program IBA (područja od međunarodnog značaja za boravak ptica) je inicijativa svjetskog nivoa koja teži prepoznavanju i stvaranju mreže sačinjene od ključnih područja za zaštitu ptica na svjetskom nivou. Obuhvata istraživanje prirodnih područja, upravljanje staništima, monitoring, zastupanje, obrazovanje, nacionalnu i međunarodnu pravnu zaštitu.

Tokom devedesetih godina prošlog vijeka, IBA područja su bila kamen temeljac zaštiti evropskog biodiverziteta. Od osnivanja prvog panevropskog IBA inventara 1989. godine, svi evropski koraci ka zaštiti prirode su se usmjerili upravo ka stvaranju mreže ovih važnih staništa. IBA su iskorištena od strane zaštitara prirode, ornitologa, vladinih, nevladinih organizacija i političara kao osnov za legalnu zaštitu prirode.

Lista iz 1989. godine se pokazala kao ključni naučni izvor za zaštitu područja pa je danas najmanje 60% svih IBA na neki način žaštićeno nacionalnim zakonodavstvima.

BirdLife International je 2000. godine proširio evropski IBA inventar i on danas sadrži preko 5.000 IBA staništa, što pokriva 7% Evrope. U vremenu kada se čovjekove potrebe za morem i kopnom sve više intenziviraju i kada se evropski pejzaži uništavaju zbog ekonomskog razvoja, postaje jako nužno da zaštita prirode bude predmet temeljnog razmatranja tokom procesa odlučivanja. IBA program mora nastaviti da bude temelj zaštite prirode i evropskog biodiverziteta.

banervolonter